Previous slide
Next slide

ubi.cat

Esglésies, capelles, ermites, castells, búnquers i muralles, jaciments, dòlmens, menhirs, estructures urbanes i centres històrics… la riquesa patrimonial i artística de l’Alt Empordà es veu reflectida en una gran quantitat d’edificis, racons i magnífics paisatges on trobem mostres dels diferents moments de la nostra història: des del megalitisme i les civilitzacions clàssiques fins als escenaris de la Guerra Civil i l’exili.

Escaneja els codis QR que trobaràs a diferents indrets de la comarca i descobreix el trosset d’història que tens al teu costat.

 

Ubica’t, descobreix l’Alt Empordà i gaudeix-lo

+150

UBICACIONS
SENYALITZADES

+400

UBICACIONS
CATALOGADES

+1000

FOTOGRAFIES

Objectius i identificació de l’operació

La present operació està emmarcada dins l’Eix prioritari 6, vinculat a la conservació i protecció del medi ambient i a promoure l’eficiència dels recursos. En particular, es focalitza en l’Objectiu específic (OE) 6.3.1, que pretén promoure la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni cultural.

En el marc de la convocatòria ORDRE GAH/45/2016, de 7 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores per seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament per PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, publicada en 14 de març de 2016, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà proposa la present candidatura amb actuacions alineades, per una banda, amb els objectius estratègics del Pla d’acció sectorial en l’àmbit del desenvolupament turístic i, per l’altra, amb l’objectiu 6.3.1 del PO FEDER Catalunya.

Els principals objectius de la present actuació són:

• Posar en valor la diversitat dels recursos turístics, activitats i centres d’interès que ofereix la comarca

• Impulsar i promocionar espais d’interès turístic de manera que s’aconsegueixi una  millora de l’experiència turística en els destins litorals, la reducció de les fluctuacions estacionals de la demanda i la integració del conjunt del territori.

Aquesta actuació es fonamenta en l’ús de les noves tecnologies per proporcionar al visitant el coneixement del territori i per millorar la seva experiència, facilitant a l’usuari la localització dels indrets patrimonials en 4 idiomes diferents.

 

Digitalització i senyalització dels recursos patrimonials i turístics

L’Empordà és un territori ple de contrastos. Tant la seva costa com les planes de l’interior, protegides per diferents massissos, fan d’aquesta part de Catalunya un espai singular, conformat per una gran diversitat de paisatges. Però si hi ha una peculiaritat especial de l’Empordà és el paisatge humà que dibuixa la seva gent i la seva riquesa patrimonial. L’activitat de dinamització turística a la comarca de l’Alt Empordà té una llarga trajectòria i s’ha caracteritzat en els últims anys per la seva capacitat de treballar a diferents escales territorials, aprofitant la seva situació geogràfica -entre els Pirineus i el mar-, les platges, la pertinença a la marca turística Costa Brava, l’arribada del TGV, el reconeixement que té la plana de l’Empordà com un espai amb una alta qualitat de vida i els seus recursos naturals, culturals, paisatgístics, etnològics i gastronòmics. Tot i aquestes riqueses, s’ha fet evident la necessitat d’aquest territori d’adaptar-se als canvis i modernitzar-se.Aquesta operació forma part del PECT Girona, Patrimoni Actiu – Estratègies de revitalització econòmica i social del patrimoni en desús, l’abast territorial del qual és la demarcació de Girona i, en especial, els territoris de l’Alt Empordà (Garriga d’Empordà, Cap de Creus, Roses), Cerdanya, Ripollès (Ripoll, Sant Joan de les Abadesses), Gironès (Amer, Anglès), Garrotxa i Gavarres.

L’abast territorial d’aquesta operació concreta és La Garriga d’Empordà, formada pels municipis d’Avinyonet de Puigventós, Biure, Llers, Pont de Molins i Vilanant (amb una població de 4.010 habitants). En aquest territori es troben nombroses construccions de pedra seca. “Les barraques de pedra seca de la Garriga tenen certament un valor històric, ja que són un element que permet explicar les formes de vida, d’explotació agrícola, i econòmica en general, i les formes de propietat de tota aquesta àrea geogràfica. Tenen un valor arquitectònic, etnològic, documental i tècnic, en tant que exemples de tècniques constructives populars i de la seva evolució en un lloc concret. Així mateix, tenen un valor paisatgístic, ja que configuren un paisatge característic, i un valor d’identitat per a tota la zona on s’estenen”.

El patrimoni, com a recurs endogen íntimament lligat al territori i a la societat, suposa una gran oportunitat per al desenvolupament d’estratègies de dinamització territorial que contribueixin a la competitivitat del territori i a la creació d’activitat econòmica, ocupació, qualitat de vida i benestar per a la població. El conjunt dels territoris i agents participants han desenvolupat iniciatives emergents de valorització (principalment turística però també vinculada a altres sectors econòmics) d’aquest patrimoni i n’han validat el potencial inicial, fet que motiva l’aposta estratègica per consolidar-lo gràcies al suport del projecte PECT i l’aplicació d’estratègies d’especialització i innovació que contribueixin a millorar-ne la competitivitat global.

Les actuacions plantejades en aquesta operació estan alineades amb la planificació estratègica vigent del territori en el qual actuen:

• El Pla de gestió de la Garriga d’Empordà (2005).

• La Declaració de BCIL (Bé Cultural d’Interès Local) de les barraques de pedra seca de la Garriga d’Empordà (2013) que comporta la salvaguarda, conservació, manteniment I preservació d’aquestes construccions de pedra seca.

• El Pla d’Acció Sectorial en l’Àmbit del Desenvolupament Turístic de l’Alt Empordà (2014) inclou com a propostes d’actuació, entre d’altres:

– A nivell de senderisme: Continuar amb el desplegament de rutes temàtiques.

– A nivell de turisme cultural: Dissenyar noves rutes temàtiques sobre els actius culturals de la comarca.

• El projecte Col·labora x Paisatge, construccions de pedra seca en el qual treballa ADRINOC des del 2016 pretén posar en valor les construccions de pedra seca i el seu paisatge com a mitjà per a fomentar el desenvolupament rural amb la col·laboració dels ciutadans i la societat civil.

Els Ajuntaments de la Garriga d’Empordà han designat mitjançant conveni de col·laboració el Consell Comarcal de l’Alt Empordà com a entitat representant la qual assumeix aquesta responsabilitat davant la resta d’entitats membres del PECT, “Girona, patrimoni actiu” Diputació de Girona, la Direcció General d’Administració Local i les autoritats de gestió, seguiment i control.

Així mateix, la Universitat de Girona i ADRINOC són entitats participants no beneficiàries d’aquesta operació. Entre totes aquestes entitats es treballa en xarxa per tal d’aconseguir un projecte global de territori.

Els objectius d’aquest projecte són els següents:

    • Valoritzar el patrimoni de la pedra seca com a recurs turístic sostenible.
    • Professionalitzar l’ofici de marger, recuperar l’ofici com a nou nínxol professional.
    • Implicar i sensibilitzar la població local en la revalorització d’aquest patrimoni.

El Projecte i les actuacions incloses en l’operació «Valorització del patrimoni cultural de la pedra seca a la Garriga d’Empordà: un patrimoni viu i actiu» estan cofinançades en un 25% per la Diputació de Girona i un 50% per la Generalitat de Catalunya en el marc de projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.


Descarregar manual Pedra Seca

CAT