Site logo

Què és la pedra seca?

PECT «Valorització del patrimoni cultural de la pedra seca a la Garriga d’Empordà: Un patrimoni viu i actiu»

Les construccions de pedra seca són un patrimoni comú arreu de la mediterrània. Els tipus de pedra són diferents però la tècnica és comuna. Aquestes construccions tenen un gran valor històric i cultural, malgrat la tècnica fràgil, han perdurat a través dels segles. Aquests elements han configurat el paisatge del territori per la seva utilització intrínseca en les tasques agrícoles, ramaderes i comercials, esdevenint així un element identificatiu de gran valor per a cada zona. La seva fragilitat es ben palesa, tot i el gran valor intangible que caracteritzen les construccions de pedra seca, valor històric, cultural, ecològic o estètic, el seu mateix procés de no utilització i manteniment, fan que actualment aquest patrimoni estigui en procés d’abandonament i desaparició.

La Garriga d’Empordà la formen els municipis d’Avinyonet de Puigventós, Biure, Llers, Pont de Molins i Vilanant. En aquest territori es troben nombroses construccions de pedra seca.

Barraques

Les barraques, construccions tradicionals, varien en tipus de pedra i revelen l’habilitat dels constructors. Les parets poden ser irregulars o més regulars segons l’ofici dels constructors. A l’interior, hi ha fornícules i “cocós” per emmagatzemar eines i aliments. Els bancs ocupen part de la base de la volta, fets amb pedra treballada o natural. Hi ha elements mòbils com ganxos i suports per penjar objectes.

Els contraforts i la corona donen forma a les cantonades de les barraques. La façana és la part més visible amb una porta estreta coberta amb biga o arc. El corredor facilita l’accés a l’interior amb bigues. Altres elements exteriors inclouen esglaons o rampes per l’accés a la coberta i espais per al bestiar i menjadores.

En resum, les barraques són construccions úniques, amb pedra diversa i adaptades a múltiples usos, des de l’emmagatzematge d’eines fins al refugi del bestiar.

Murs

A la construcció de murs de pedra seca, hi ha dues tipologies: murs exempts o de partició i murs de contenció. Els murs exempts són parets de doble cara utilitzades per tancar o dividir terrenys, mentre que els murs de contenció s’utilitzen per sostenir terrasses en terrenys amb desnivells. Aquests últims solen tenir una sola façana amb pedres de drenatge a la part posterior.

L’estructura d’un mur de pedra seca consta de cinc parts: el fonament, el parament frontal, la part posterior, l’interior i el coronament. El fonament és la base del mur i es recomana que estigui en contacte amb el terra. El parament frontal es compon de diferents tècniques de col·locació de pedres. La part posterior, tot i no ser visible, segueix el mateix sistema constructiu que la façana frontal. L’interior connecta les pedres de les dues façanes. El coronament és l’acabat superior que proporciona solidesa i protecció al mur. Tenint això en compte, la construcció de murs de pedra seca implica diferents parts, tècniques de col·locació i elecció de pedra segons la seva ubicació en el mur.

logos_pedraseca

El Projecte i les actuacions incloses en l’operació «Valorització del patrimoni cultural de la pedra seca a la Garriga d’Empordà: un patrimoni viu i actiu» estan cofinançades en un 25% per la Diputació de Girona i un 50% per la Generalitat de Catalunya en el marc de projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020

CAT