Site logo

Model 3d

Copó Ostentori

Al Museu d’Art de Girona s’hi conserva el copó ostensori que prové de l’església de Sant Esteve d’Avinyonet. És daurat i té un eix central i dos braços laterals totalment ornamentats. Al capdamunt dels dos braços laterals hi ha dues figures humanes vestides amb hàbit religiós. A la part central hi ha la capseta on es guardaven les relíquies. El tronc central també està ornamentat, amb una base en forma de fulla de parra. Al seu damunt hi ha dibuixos amb motius vegetals i algun escut.

CAT