Manteniment informàtic

Les Pimes tenen un problema en el manteniment dels seus sistemes informàtics, per una banda les seves necessitats son massa reduides per pagar els costos que suposa tenir algú dins l’organització dedicat a aquest tema, i per un altra banda la no dedicació suposa la no innovació dels sistemes per desconeixement.

Per això des de ubicat oferim no només la solució a problemes puntuals, sinó l’assessorament per afrontar els nous reptes amb solucions de baix cost que poden millorar la productivitat sense fer una inversió excesiva.

Oferim 2 tipus de manteniment que cobreixen totes les necessitats que puguis tenir:

manteniment remot

Aquest tipus de contracte inclou:

  • Revisió inicial i avaluació tècnica.
  • Configuració, seguiment i monitorització de copies de seguretat.
  • Configuració i seguiment d’antivirus.
  • Assistències remotes il·limitades.
  • Preu preferent en les actuacions presencials.

Manteniment integral

Inclou tots els serveis del manteniment remot i afegeix:

  • Pack d’hores presencials.
  • Desplaçaments gratuïts (en les hores contractades)
  • Preparació d’equips de “backup”.
  • Resposta preferencial.